Category: เขื่อน

สังขละบุรี ทองผาภูมิ มาเที่ยวกันนะกาญจนบุรี

นอนแพ ณ เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) กุ้ยหลินเมืองไทย